Kezdőlap
https://iparialpinistatanfolyam.hu/

Részlet az ipari alpinista szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 32 582 04
 
Szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség:             alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7912 Ipari alpinista Ipari alpinista
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Nehezen hozzáférhető helyeken, magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon, tornyokon – emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, kötélen lógva – tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő munkát és mentési feladatokat végez, nem ipari alpinista szakembereket mozgat és biztosít.
Kalandparkokban, sportmászófalaknál, és egyéb sportlétesítményekben kötéltechnikával szabadidős tevékenységeket és sportrendezvényeket támogat.
Különleges körülmények között – magasban, mélyben, és zárttérben – kötéltechnika alkalmazásával csoportos mentési feladatokat végez.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-      tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről
-      erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat
-      felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel
-      kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát
-      zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben
-      munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával
-      kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett
-      emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát
-      elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást
-      mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 11333-12 Általános kötéltechnika
4.5. 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben
4.6. 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája
4.7. 11336-12 Mentés kötéltechnikával
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Modulzáró vizsgák eredményes letétele
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 11333-12 Általános kötéltechnika gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben gyakorlati
5.2.6. 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája gyakorlati
5.2.7. 11336-12 Mentés kötéltechnikával gyakorlati
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
 A vizsgafeladat megnevezése: Komplex ereszkedési, társbiztosítási, és mentési gyakorlat párban
 
A vizsgafeladat ismertetése: A kötéltechnikai ismeretek gyakorlatban történő bemutatása: mászás, ereszkedés, átszerelés, húzórendszerek építése, valamint tárgyak mozgatása és személyek mentése kötélbiztosítás mellett
 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %
 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari alpintechnika alkalmazása a munkavégzés során
                              
A vizsgafeladat ismertetése: A munkatevékenységek során előforduló alpintechnikai elemek alkalmazása a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a munkaterület elhagyásáig, a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Általános ipari alpintechnikai és kötéltechnikai ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10 %
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet az ipari alpinista szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.